Op show gaan ......                                                       

031Ethos

Het is niet zoals de naam laat vermoeden een "show" die wordt opgevoerd (alhoewel ..Wink) maar een (schoonheids)tentoonstelling waar je hond wordt gekeurd.

Als hondeneigenaar is het soms eens leuk om te weten te komen in hoeverre je hond beantwoordt aan de rasstandaard. Dit kan  door mee te doen aan een officiele keuring waar een erkende keurmeester voor jouw ras je hond beoordeeld.

Als beginner kan je best inschrijven op een kleinere  clubmatch. De inschrijving en kosten zijn niet zo hoog en de sfeer is veel gemoedelijker.

Daarnaast heb je de nationale en internationale shows waar nationale en internationale keurmeesters aanwezig zijn. Hier lopen de kosten hoger op en komen ook meer honden uit het buitenland.

Vooraf moet je je hond inschrijven voor een bepaalde show (je kan de dag zelf niet zomaar eventjes met je hond langskomen..) en in een bepaalde categorie volgens leeftijd of diploma.

Babyklas tussen 3maand en 6 maand

Puppyklas tussen 6 en 9 maand

Jeugdklas tussen 9 en 18 maand

Tussenklas tussen 15 en 24 maand

Open klas vanaf 15 maand

Gebruikshondenklas minstens  15 maand en voor die honden die een werkbrevet behaald hebben.

Kampioensklas minstens 15 maand en in het bezit van een kampioenstitel.

Veteranenklas vanaf 8 jaar.

In iedere klas worden de reuen en teven apart gekeurd en je mag je hond slechts in 1 klas inschrijven.

Een paar dagen voordien moet je je hond showklaar maken. Dit wil zeggen hij moet in "model " getrimt of geknipt worden zodanig dat hij er heel verzorgd voorkomt en hem er zo voordelig mogelijk laat uitzien.

Op de dag zelf moet je voor dag en dauw opstaan want meestal is het nog een heel eind rijden voor je aan je bestemming bent...het inentingsboekje van je hond niet vergeten want dierenartsen controleren of je hond wel de nodige vaccinaties heeft gehad anders kom je er niet in !!

Van zodra je een plaatsje hebt gevonden in de hallen kan je beginnen met het uitkammen van je boef, je ringnummer halen bij de ringcommisaris en dan begint het lange wachten tot je aan de beurt bent....

Slechts 1 iemand mag de hond voorbrengen en hulp van buiten de ring is niet toegestaan.

De keurmeester bekijkt en betast je hond heel nauwkeurig, algemene bouw, tanden, ogen, gangwerk, uitstraling, gedrag in de ring etc   en geeft dan  een kwalificatie volgens dat je hond aan de rasstandaard voldoet.

Dit gaat van Uitmuntend tot matig of onvoldoende  (hierover kan je meer lezen in het deel  "afkortingen" )

De eerstgeplaatste van elke klas reu en teef moeten tegen mekaar voor de "Beste van de Klas " (Beste Baby, Beste pup, Beste jeugd etc)

De beste jeugd,tussenklas, openklas, gebruikersklas, kampioensklas en veteranenklashonden worden mits zij de kwalificatie "uitmuntend" hebben behaald tegenover elkaar geplaatst om beste reu en beste teef te worden.

Die krijgen elk ook een kampioenspunt die je nodig hebt om kampioen te kunnen worden.

De beste reu en beste teef komen tegen mekaar uit om tot " beste van het ras " verkozen te worden (het BOB) en zijn ras te vertegenwoordigen in de erering.

Dit is natuurlijk een hele eer want daar zijn alle beste honden van ieder ras vertegenwoordigd. Je staat daar afhankelijk van de grootte van de show wel met 50 tot 80 honden in de ring !!

De bouvier behoort tot de FCI groep 1 : de herdershonden. Opnieuw wordt je hond door één of verschillende keurmeesters tot op alle details bekeken en worden afhankelijk van de tentoonstelling enkele honden gekwalificeerd die het opnieuw tegen mekaar opnemen en tenslotte blijven de 3 beste honden over die een plaatsje krijgen op de eretribune.

Alle eerstgeplaatste honden van de 10 rasgroepen nemen het tenslotte tegen mekaar op om  tot " Beste Hond van de Show"  verkozen te worden.

Aan zo'n show meedoen is heel leuk maar ook zenuwslopend, er moet een perfecte samenwerking zijn tussen de hond en zijn handler en beiden kunnen al eens een mindere dag hebben wat het resultaat uiteraard kan beinvloeden.

De sfeer is  kameraadschappelijk en meestal  heerst er een sportieve concurentie, alhoewel dit  de laatste tijd soms overschaduwd wordt door keurmeesters die teveel aan "vriendjespolitiek"  doen waardoor niet altijd de beste hond mag winnen. Dit is natuurlijk een zeer ongezonde zaak ! Keurmeesters zouden zich er meer  moeten  van bewust zijn dat ze de verantwoordelijkheid hebben om echt volgens de rasstandaard te keuren en zo het ras in stand te helpen  houden op een verantwoorde manier. !!!

Maar laat u vooral niet door dit laatste afschrikken om mee te doen !! Meningsverschillen zullen er altijd zijn, hou voor ogen dat het een momentopname is (volgende keer beter ) en dat voor jou uw hond de grootste kampioen is !!Smile

 

 

                                         

                      IMG_6566 copy

Videofilm

Via deze link krijg je een videofilmpje te zien van de Eurodogshow in Kortrijk november 2013.

Het geeft een indruk van hoe het er op show aan toe gaat !!!