Hieronder vindt u een overzicht van vaakgebruikte afkortingen:

Afkorting: Beschrijving:
CAC Certificat d'Apitude au Championnat National de Beauté/ Bekwaamheidscertificaat voor het Nationaal Schoonheidskampioenschap. Dit krijgt de beste reu en beste teef van elk ras onder voorwaarde dat ze een "uitmuntend "behaalden op Nationale tentoonstellingen.
RCAC Réserve certificat d'Apitude au Championnat/ Reservebekwaamheidscertificaat voor het kampioenschap. De tweede beste reu en teef van elk ras onder voorwaarde dat ze een " U "behaalden op Nationale tentoonstellingen.
CACIB Certificat d'Apitude au Championnat International de Beauté/Bekwaamheidscertificaat voor het Internationaal Schoonheidskampioenschap. Voor de beste reu en teef van elk ras op Internationale tentoonstellingen en onder voorwaarde dat ze een "U" behaalden.
RCACIB Réserve certificat d'Apitude au Championnat International/Reservebekwaamheidscertificaat voor het Internationale kampioenschap. Voor de tweede beste reu en teef van elk ras op Internationale tentoonstellingen en onder de voorwaarde van een "U" te behalen.
CACT Certificat d'Apitude au championnat de travail/Bekwaamheidscertificaat voor het Nationale africhtingskampioenschap.
CACIT Certificat d'apitude au championnat International de travail/Bekwaamheidscertificaat voor het Internationale africhtingskampioenschap.
VCAC CAC voor de titel van veteranenkampioen.
BOB Best of Breed/ beste hond van het ras.
BIG Best in Group / Beste hond van de FCI groep.
BIS Best in Show / Beste hond van de show.
U Uitmuntend. Deze kwalificatie mag slechts worden toegekend aan die honden, die zodanig aan de standaard van hun ras voldoen, dat een geringe afwijking of een kleine fout het ideale rasbeeld niet stoort. Deze kwalificatie kan slechts worden toegekend aan honden, waarvan de kwalificatie van dien aard is, dat zij eventueel voor een kampioenschapsprijs in aanmerking komen.
ZG Zeer goed. Deze kwalificatie mag worden toegekend aan honden, die in het algemeen aan de rasstandaard voldoen. Door enkele "onvolkomenheden" die het rasbeeld storen kunnen zij niet in aanmerking komen voor de kwalificatie "Uitmuntend".
G Goed. De kwalificatie goed wordt aan die honden toegekend die nog wel aan de standaard van hun ras voldoen maar door meerdere afwijkingen die het ideale rasbeeld storen,  of door een ernstige fout niet meer in aanmerking kunnen komen voor de kwalificatie "zeer goed"
M Matig. De kwalificatie "matig" wordt aan die honden toegekend die in te geringe mate aan de standaard van hun ras voldoen en /of aan honden die door een zeer ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking kunnen komen.
DIS Diskwalificatie dit is voor honden die niet aan de voorwaarden van de standaard voldoen of die agressief gedrag vertonen in de ring.
VZH Programma

Examen tot het behalen van het diploma "Verkeerszekere Hond".De hond moet hierbij aantonen dat hij in het alledaagse leven te vertrouwen, sociaal, en gehoorzaam is. Het is tevens de basis om te mogen deelnemen aan  onder andere IPO examens.Het bestaat uit gehoorzaamheidsoefeningen op het trainingsveld en een praktijkgedeelte op straat.

IPO

Staat voor "Internationale Prufungs Ordnung" Dit is een africhtingsprogramma die bestaat uit 3 niet te onderschatten onderdelen nl speuren, appel en pakwerk. Er zijn drie niveau's die oplopen in moeilijkheidsgraad nl:IPO I, IPO II en IPO III. De hond moet minstens 18 maand oud zijn om het IPO I examen af te leggen en zijn VZH diploma reeds behaald hebben.